ติดต่อสอบถาม
1000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ
เวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30 - 17.30
หากได้รับข้อความแล้ว จนท. จะรีบติดต่อกลับในภายหลัง ขอบคุณค่ะ

การบริการ (Service)

ทางลูกค้าสามารถทำการแจ้งรับบริการหลังการขายได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข (02) 563-3157-8 ติดต่อแผนกบริการนอกสถานที่ เพื่อทำการลงบันทึก และให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
  2. แจ้ง ทางหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ในส่วนหัวข้อ REQUEST A CALL BACK ให้ครบถ้วน แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนัดเวลาเข้าไปตรวจสอบ
  3. ลูกค้าสามารถแจ้งการเคลมสินค้า ผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียหายจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหาย (กรณีซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้งของทางบริษัทฯ)
  2. แจ้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขและขั้นตอนการแก้ไข (กรณีมีค่าใช้จ่ายจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนทำการแก้ไข)
  3. ถ้า ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้ง ให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าและอุปกรณ์ที่เสียหายแบบไม่ปกติ คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม
  2. ใน กรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งานหรือใช้งานได้ตามปกติ แต่ทางลูกค้าต้องการคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมสินค้าตามความเหมาะสม
ADDRESSworldMAP

Contact  || WORLD COOL ENGINEERING CO., LTD.


บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Address : 191/17 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel: (02) 563-3157 ถึง 8, มือถือ : 089-2058400 
Fax:  (02) 563-3158
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.worldcool.co.th